Translations of this page?:

Dainiai

Susikūrė 1967

Gyvavo iki 1971

Istorija

Grupė susikūrė apie 1967 metus Kauno J.Aleksonio vidurinėje mokykloje.

Nariai

Pradinė sudėtis:

Jonas Jučas - klavišiniai;

Vidmantas Petronis - bosinė gitara (tik pradžioje);

Feliksas Ratomskis - bosinė gitara;

Kęstutis Pauliukas - solinė gitara;

Virginijus Adomas - mušamieji;

Juozas Grigaitis - ritminė gitara.

Kūriniai, Diskografija

Nuorodos

Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

You could leave a comment if you were logged in.
dainiai.txt · Keista: 2010/03/04 13:29 vartotojo vaigys
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki