Translations of this page?:
Turinys

Bendros pastabos

Citata: 1969 - aisias metais įvykusiame “Gintarinės triūbos” konkurse norą dalyvauti pareiškė net 30 bigbyto grupių.

Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

(Kur jos?) Radzevičiaus enciklopedijoje aprašyta 20 grupių gyvavusių 1969. Paminėjo dar penkias: „Vyturėliai”, “Delfinai”, “Perkūno Ainiai”, “Meteorai”,“Raganiai”.

Keletą grupių mini K. Šiaulys savo knygoje „Estrada“, grupės matomos senuose plakatuose.

Neaišku, ar visas čia surašytas galima priskirti bigbytui, t. y. lietuviško roko pradžiai, tam reikėtų klausti buvusių narių, vadovų liudininkų.

A

B

C

Č

D

Delfinai (senieji)??? 1968 -69 grupė Kaune http://www.zona.lt/gallery/texts/Hippies_LT.pdf Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

E

Ė

F

G

H

I

Į

Y

J

Jaunystė

Skaičiavimo mašinų gamyklos ansamblis, vad. V. Zverevas, dainininkė L.Sarakatjan, jonika V. Jevsiuninas ( K. Šiaulys, Estrada)

K

Kanklės

http://www.eplakatas.lt/plakatai/pl1064.jpg

Kanklės : Vokalinis instrumentalinis ansamblis VVU / E. Kosciuška. – [Vilnius: Lietuvos TSR Valst. Akad. Operos ir baleto teatras], 1969 ([Vilnius]: „Vaizdo” sp.). - 1 plakatas : spalv. ; 82 x 57 cm. – Tiražas 600 egz.

Kauno kultūros namų „Energetikas" estradinis orkestras

 • Vadovai:
 • A. Lapkovskis
 • G. Strimaitis

http://www.eplakatas.lt/plakatai/pl2344.jpg

Estradinis orkestras [Grafika] / Juozas Andriušenka. – [Kaunas : s.n., 1971] ([Kaunas] : „Giedros“ sp.). - 1 plakatas : spalv. ; 78 x 56 cm. - Tiražas 1000 egz.

Decima 68

 • Kauno statybos tresto Nr. 1 estradinis orkestras Decima 68
 • Vadovas V. Viskačka

http://www.eplakatas.lt/eplakatas/plakatas/kauno-statybos-tresto-nr-1-estradinis-orkestras-decima-68

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.1%20Estrada/70estrada(021).JPG&h=1100&w=1600

Kauno teritorinio statybos tresto estradinis ansamblis

 • Vadovas D. Dvormanas

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.1%20Estrada/69estrada(004).JPG&h=1100&w=1600

Kauno teritorinio statybos tresto estradinis ansamblis / [J. Kauneckas]. – [Kaunas: s.n.], 1969 ([Kaunas]: „Giedros” sp.). - 1 plakatas : spalv. ; 59 x 82 cm. – Tiražas 1000 egz.

Kėdainių kultūros namų estradinis ansamblis

Vadovas Abinas Muliarčikas

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.1%20Estrada/1968_132.JPG&h=1100&w=1600

L

M

Metalofonas

Mažeikių kompresorių gamyklos estradinis ansamblis

Vadovas L. Paulius

Estradinis koncertas [Grafika] / [Juozas Aleksandravičius. – Mažeikiai : s.n.], 1972 (Telšių sp.). - 1 plakatas : spalv. ; 84 x 60 cm. - Tiražas 100 egz. http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/72%20(481).JPG&h=1100&w=1600

N

O

P

Perkūno Ainiai??

1968 -69 grupė Kaune http://www.zona.lt/gallery/texts/Hippies_LT.pdf Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

Plungės kultūros namų estradinis ansamblis 1967 m.

Ansamblio vadovas M. Gerčas

Šokių vadovė G. Simaitytė

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/1967_206.JPG&h=1100&w=1600

Pamario jaunimo estradinis ansamblis 1972

Šilutės kultūros namai

 • Nijolė Bučienė - vargonai;
 • Romas Juodzevičius - gitara;
 • Ignas Mikalauskas - bosinė gitara;
 • Pranas Radavičius - mušamieji;
 • Romas Bučius - saksofonas';
 • Zenonas Raudeliūnas - triūba;
 • Justinas Juodzevičius - trombonas;
 • Regina Mikalonytė - vokalas;
 • Tomas Balčytis - vokalas (Vilniaus bokštai 71 diplomantas);
 • Leonas Skarulskis - vokalas;
 • Klemensas Steponaitis - vokalas;

Pamario jaunimo estradinio ansamblio koncertas 1972

Pamario jaunimo estradinio ansamblio koncertas [Grafika] / [Albinas Eičas. – Šilutė : s.n.], 1972 (Kretingos sp.). - 1 plakatas : spalv. ; 84 x 60 cm. - Tiražas 400 egz.

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/72%20(480).JPG&h=1100&w=1600

Panevėžio parodomojo statybos tresto Jaunimo estradinis ansamblis 1974

Panevėžio parodomojo statybos tresto Jaunimo estradinio ansamblio koncertas [Grafika] / V. Verblauskas. – [Panevėžys] : Panevėžio statybos trestas, 1974 ([Kaunas] : „Raidės“ sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 84 x 62 cm. – Tiražas 400 egz.

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/74-4.3%20(6).jpg&h=1100&w=1600

R

Rokiškio MSV jaunimo estradinis ansamblis

Ansamblio vadovas Kazys Krisiūnas

Rokiškio MSV jaunimo estradinio ansamblio koncertas [Grafika]. – [Rokiškis : Rokiškio melioracijos statybos v-ba], 1971([Kaunas] : „Giedros“ sp.). - 1 plakatas : spalv. - Tiražas 1000 egz. http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/72%20(80).JPG&h=1100&w=1600

Rokiškio MSV jaunimo estradinio ansamblio koncertas [Grafika] : Ansamblio vadovas Kazys Krisiūnas. – [Rokiškis : Rokiškio melioracijos statybos v-ba], 1971([Kaunas] : „Giedros“ sp.). - 1 plakatas : spalv. - Tiražas 1000 egz.

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/72%20(81).JPG&h=1100&w=1600

S

Sigma ???1969 Vilniaus gamyklos ansamblis grojęs bigbytą. Skaičiavimo mašinų gamyklos ansamblis, vad. A, Budavičius (K. Šiaulys - Estrada)

Š

Šilelio garsai

Susikūrė

Gyvavo iki (tikslinti)

Vyno gamybos susivienijimo „Anykščių vynas“ estradinis ansamblis „Šilelio garsai“

http://www.eplakatas.lt/plakatai/pl1128.jpg

Estradinis ansamblis „Šilelio garsai“ [Grafika] / D. Brusokienė. – [Vilnius] ; EMKB, 1973 ([Vilnius] ; EMKB sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 90 x 60 cm. – Tiražas 1000 egz.

T

Telsių estradinis ansamblis

Vadovas - Virgilijus Nemaniūnas (dabar jis Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos dėstytojas (trimitas))

http://www.eplakatas.lt/plakatai/pl1233.jpg 1968m

U

Ū

V

Vyturėliai ?

1968 -69 grupė Kaune http://www.zona.lt/gallery/texts/Hippies_LT.pdf Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

Vilniaus plastmasinių dirbinių gamyklos elektrinių instrumentų ansamblis

vadovas V. Stankevičius

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.1%20Estrada/1968_133.JPG&h=1100&w=1600

Vilniaus statybininkų kultūros rūmų estradinis ansamblis

vadovas J. Cijūnėlis

Vilniaus statybininkų kultūros rūmų estradinis ansamblis [Grafika] : vadovas J. Cijūnėlis / O. Kirnaitė. – Vilnius : Vilniaus statybininkų kultūros rūmai, 1970 (Vilnius : LKP CK sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 75 x 50 cm. – Tiražas 2000 egz.

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.1%20Estrada/70estrada(022).JPG&h=1100&w=1600

W

X

Z

Ž

Žėrutis 1973?

Klaipėdos Statybos tresto rūmų pavyzdinis estradinis ansamblis „Žėrutis” - jau vargu ar galima priskirti big bytui

Klaipėdos Statybos tresto rūmų pavyzdinio estradinio ansamblio „Žėrutis” koncertas [Grafika]. – Klaipėda : Klaipėdos statybos trestas, 1973 (Klaipėda : „Ryto” sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 90 x 61 cm. – Tiražas 4000 egz.

http://www.kf.vu.lt/plakatai/e107_plugins/my_gallery/foto.php?img=plakatai-files/4.Kultura/4.3%20Koncertai/73-4.3%20(5).jpg&h=1100&w=1600

You could leave a comment if you were logged in.
grupes_apie_kurias_truksta_informacijos.txt · Keista: 2013/06/13 08:11 vartotojo algirdasr
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki