Translations of this page?:

Jaunystė

Susikūrė 1968

Gyvavo iki 197?

Istorija

Skaičiavimo mašinų gamyklos ansamblis, vad. V. Zverevas, dainininkė L.Sarakatjan, jonika V. Jevsiuninas ( K. Šiaulys - Estrada 2002)

Nariai

Kūriniai, Diskografija

Nuorodos

You could leave a comment if you were logged in.
jaunyste.txt · Keista: 2010/03/06 13:28 vartotojo vaigys
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki