Translations of this page?:

Nerius Pečiūra - muzikantas, įvardijamas Lietuvos „pankų tėvu“. Pravardė: Atsuktuvas.

You could leave a comment if you were logged in.
nerius_peciura.txt · Keista: 2010/03/12 20:32 vartotojo aurelijus
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki