Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

saules_vaikai [2012/04/25 11:04]
algirdasr [Nariai]
saules_vaikai [2012/04/25 11:05] (esamas)
algirdasr [Istorija]
Linija 5: Linija 5:
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 Grupę 1968 metais Šiauliuose įkūrė Vilniaus konservatorijos (dabar Muzikos akademija) auklėtinis Kazimieras Venclova.  Grupę 1968 metais Šiauliuose įkūrė Vilniaus konservatorijos (dabar Muzikos akademija) auklėtinis Kazimieras Venclova. 
 +
 Oficialus pavadinimas: „Šiaulių miesto buitinio aptarnavimo kombinato jaunimo estradinis ansamblis". Oficialus pavadinimas: „Šiaulių miesto buitinio aptarnavimo kombinato jaunimo estradinis ansamblis".
 +
 {{:saules_vaikai_1.jpg?|}} {{:saules_vaikai_1.jpg?|}}
  
saules_vaikai.txt · Keista: 2012/04/25 11:05 vartotojo algirdasr
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki