Translations of this page?:

Šilelio garsai

Susikūrė

Gyvavo iki (tikslinti)

Istorija

Vyno gamybos susivienijimo „Anykščių vynas“ estradinis ansamblis „Šilelio garsai“

Nariai

A. Ulevičius - triūba;

A, Jakimavičius - triūba;

B. Meldaikis - elektrovargonai (ansamblio vadovas);

V. Andrikonis - gitara;

A. Mališauskas - gitara;

V. Budnikas - bosinė gitara;

R. Puodžiūnas - mušamieji.

Solistai:

S. Kuznecovaitė;

R. Kirvelis;

J. Šimoliūnas;

R. Šaltytė;

R. Butėnas.

Nuorodos

http://www.eplakatas.lt/plakatai/pl1128.jpg

Estradinis ansamblis „Šilelio garsai“ [Grafika] / D. Brusokienė. – [Vilnius] ; EMKB, 1973 ([Vilnius] ; EMKB sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 90 x 60 cm. – Tiražas 1000 egz.

You could leave a comment if you were logged in.
silelio_garsai.txt · Keista: 2010/03/09 08:46 vartotojo vaigys
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki