User Tools

Site Tools


ambrozija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ambrozija [2010/03/04 13:34]
vaigys
ambrozija [2010/03/06 21:50]
vaigys
Line 3: Line 3:
  
 **Gyvavo iki 1978** ​ **Gyvavo iki 1978** ​
- 
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 Grupė susikūrė 1977 m. Vilniaus 23 - oje vid. m - kloje. ​ Grupė susikūrė 1977 m. Vilniaus 23 - oje vid. m - kloje. ​
 +Savos kūrybos dainų neturėjo, daugiausia grojo Santana, "​Trejybės"​ bei "​klaidžiojančias"​ lietuviškų grupių dainas, kuomet dažnai buvo nežinomi ne tik dainos autoriai, bet ir tikslūs akordai, žodžiai.
 +
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 Dainius Blažys (gitara, vokalas); Dainius Blažys (gitara, vokalas);
ambrozija.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)