User Tools

Site Tools


ambrozija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ambrozija [2010/03/04 13:34]
vaigys
ambrozija [2010/03/06 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
  
 **Gyvavo iki 1978** ​ **Gyvavo iki 1978** ​
- 
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 Grupė susikūrė 1977 m. Vilniaus 23 - oje vid. m - kloje. ​ Grupė susikūrė 1977 m. Vilniaus 23 - oje vid. m - kloje. ​
 +Savos kūrybos dainų neturėjo, daugiausia grojo Santana, "​Trejybės"​ bei "​klaidžiojančias"​ lietuviškų grupių dainas, kuomet dažnai buvo nežinomi ne tik dainos autoriai, bet ir tikslūs akordai, žodžiai.
 +
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 Dainius Blažys (gitara, vokalas); Dainius Blažys (gitara, vokalas);
ambrozija.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)