User Tools

Site Tools


antis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
antis [2010/11/27 18:55]
azn
antis [2010/11/27 00:00] (current)
Line 93: Line 93:
   * Kažkas atsitiko (1986) – vaizdo klipai (1986 LKS VHS)   * Kažkas atsitiko (1986) – vaizdo klipai (1986 LKS VHS)
   * Ar jau laikas įnešti Antį? (1988) – dokumentinis filmas (1988 Rusijos TV)   * Ar jau laikas įnešti Antį? (1988) – dokumentinis filmas (1988 Rusijos TV)
-  * Roko sankryza ​(1988) - dokumentinis filmas (1988 Rusijos TV)+  * Roko sankryža ​(1988) - dokumentinis filmas (1988 Rusijos TV)
   * Paskutinis legendinės grupės koncertas (1996) – Anties orkestro koncerto Vilniuje įrašas (1997 LNK VHS)   * Paskutinis legendinės grupės koncertas (1996) – Anties orkestro koncerto Vilniuje įrašas (1997 LNK VHS)
   * USSR&R : Rock On A Red Horse (1990 Thurlbeck Production Inc. VHS)   * USSR&R : Rock On A Red Horse (1990 Thurlbeck Production Inc. VHS)
antis.txt · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)