User Tools

Site Tools


audiniu_fabriko_grupe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
audiniu_fabriko_grupe [2010/03/06 21:55]
vaigys
audiniu_fabriko_grupe [2010/03/06 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
  
 Grupę 1975 m. įkūrė Antanas Stancevičius (ex “Nuogi Ant Slenksčio”).Repertuare dominavo sudėtingos muzikos ir tekstų roko kompozicijos. Muzikinę stilistiką bei pačius muzikantus įtakojo Rytų filosofija. Dauguma grupės koncertų vyko tame pačiame fabrike, kur publikai tokia muzika buvo visiškai nesuprantama. Grupės veikla nepatiko saugumui ir gitaristas Anius Kūgevičius priverstinai gydytas psichiatrinėje ligoninėje. 1976 – aisiais Audinių fabrikas grupės atsisakė. Grupę 1975 m. įkūrė Antanas Stancevičius (ex “Nuogi Ant Slenksčio”).Repertuare dominavo sudėtingos muzikos ir tekstų roko kompozicijos. Muzikinę stilistiką bei pačius muzikantus įtakojo Rytų filosofija. Dauguma grupės koncertų vyko tame pačiame fabrike, kur publikai tokia muzika buvo visiškai nesuprantama. Grupės veikla nepatiko saugumui ir gitaristas Anius Kūgevičius priverstinai gydytas psichiatrinėje ligoninėje. 1976 – aisiais Audinių fabrikas grupės atsisakė.
-===== Nariai ===== (tikslinti)+ 
 +===== Nariai =====  
 +(tikslinti)
  
 Antanas Stancevičius;​ Antanas Stancevičius;​
audiniu_fabriko_grupe.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)