User Tools

Site Tools


baltic_thunder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

baltic_thunder [2010/03/11 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Baltic Thunder** (Baltijos Griaustinio turas) - tai 1997 m. pradėtas rengti tarptautinis dark/pagan metalo muzikos renginys, koncertų virtinė, kuri nusitęsia per visas tris Baltijos valstybes. Nuo to laiko šis kasmet rugsėjo arba spalio mėnesį vykstantis renginys sutraukia vis daugiau žiūrovų.
  
 +Tai konceptualus renginys, kuriame dalyvauja sunkiojo muzikos žanro kolektyvai, savo muziką siejantys su senuoju baltišku folkloru, mitologija ir karinga dvasia. Savo kūryboje grupės naudoja senųjų dainų melodijas ir žodžius, sąskambius,​ archajinius instrumentus. Dalyvauja ir profesionalūs folkloro atlikėjai. Tai archajiškoji,​ "​tamsioji"​ Aisčių žemių dvasia, perteikiama nauja šiuolaikine forma, naujoje perspektyvoje. Tai bene originaliausia,​ stipriausia ir įdomiausia sunkioji muzika Baltijos regione.
 +
 +"​Baltic Thunder"​ tikslas - remti naujus etnokultūros išraiškos būdus, vystyti unikalią Baltijos šalių sunkiosios muzikos sceną ir tarpusavio ryšius. Tai realus, o ne "​valstybiškai formalus"​ bendravimas tarp kaimyninių šalių muzikantų ir jų meno gerbėjų. ​
baltic_thunder.txt · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)