User Tools

Site Tools


biplan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
biplan [2010/03/12 21:17]
aurelijus
biplan [2010/03/12 21:55]
aurelijus
Line 4: Line 4:
  
 2000 m. rugpjūčio mėnesį grupė Rusijoje pristatė rusiškai įrašytą albumą "V jazz'e tolko devuški"​. M. Melmanas kalbėjo, kad atgalinės kelionės į Lietuvą metu, jiems sprogo automobilio padanga ir jiems niekas nesustojo padėti. ​ 2000 m. rugpjūčio mėnesį grupė Rusijoje pristatė rusiškai įrašytą albumą "V jazz'e tolko devuški"​. M. Melmanas kalbėjo, kad atgalinės kelionės į Lietuvą metu, jiems sprogo automobilio padanga ir jiems niekas nesustojo padėti. ​
 +
 +2003 m. Radiocentro apdovanojimuose išrinkta geriausia roko grupe.
  
 ====== Albumai ====== ====== Albumai ======
biplan.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)