User Tools

Site Tools


biplan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biplan [2010/03/12 21:17]
aurelijus
biplan [2010/03/12 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
  
 2000 m. rugpjūčio mėnesį grupė Rusijoje pristatė rusiškai įrašytą albumą "V jazz'e tolko devuški"​. M. Melmanas kalbėjo, kad atgalinės kelionės į Lietuvą metu, jiems sprogo automobilio padanga ir jiems niekas nesustojo padėti. ​ 2000 m. rugpjūčio mėnesį grupė Rusijoje pristatė rusiškai įrašytą albumą "V jazz'e tolko devuški"​. M. Melmanas kalbėjo, kad atgalinės kelionės į Lietuvą metu, jiems sprogo automobilio padanga ir jiems niekas nesustojo padėti. ​
 +
 +2003 m. Radiocentro apdovanojimuose išrinkta geriausia roko grupe.
  
 ====== Albumai ====== ====== Albumai ======
biplan.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)