User Tools

Site Tools


crazy_and_lone_wolf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
crazy_and_lone_wolf [2010/11/29 21:27]
azn
crazy_and_lone_wolf [2010/12/07 00:00] (current)
Line 8: Line 8:
 {{:​1989.jpg|}} {{:​1989.jpg|}}
  
-Švenčioniškių pankelių Alekso Navicko (aka "​Zombis",​ aka "​AZN",​ aka "​Kliaksa"​) ir Vidmanto ​Buovydo ​(aka "​Kiemsargis",​ aka "​Valkata"​) bendras projektas. Abu veikėjai besimaldami po grupes "​Žmotas",​ "​Kaktusas",​ "​ZŽD",​ nuolat besiginčydami,​ galų gale priėjo ​vienso ​minties, kad geriausia būtų save realizuoti bendroje grupėje, juolab jau buvo surinktas pakankamas muzikinis bagažas, įvaldytos gitaros. To pasekoje ir buvo sukurta klasikinio pankroko grupė, neatsisakant speed metal klišių. Būgninkai būdavo kviestiniai.+Švenčioniškių pankelių Alekso Navicko (aka "​Zombis",​ aka "​AZN",​ aka "​Kliaksa"​) ir Vidmanto ​Buivydo ​(aka "​Kiemsargis",​ aka "​Valkata"​) bendras ​oi!punk ​projektas. Abu veikėjai besimaldami po grupes "​Žmotas",​ "​Kaktusas",​ "​ZŽD",​ nuolat besiginčydami,​ galų gale priėjo ​vienos ​minties, kad geriausia būtų save realizuoti bendroje grupėje, juolab ​kad jau buvo surinktas pakankamas muzikinis bagažas, įvaldytos gitaros. To pasekoje ir buvo sukurta klasikinio pankroko grupė, neatsisakant speed metal klišių, nors grupė ir bandė save vadinti aršaus oi!punk atstovais. Būgninkai būdavo kviestiniai.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
crazy_and_lone_wolf.txt · Last modified: 2010/12/07 00:00 (external edit)