User Tools

Site Tools


crazy_house

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
crazy_house [2010/12/14 00:00]
crazy_house [2010/12/14 22:14]
azn
Line 1: Line 1:
 +====== Crazy House ====== ​
  
 +Pankroko festivalys vykęs 1993 ir 1994 metais Levaniškėse,​ Molėtų rajone.
 +
 +====== Crazy House ====== ​
 +
 +{{:​1993.jpg|}}
 +
 +1993 m.
 +
 +===== Dalyviai =====
 +
 +Timūras ir jo būrys (Papilė)
 +
 +ir kt.
 +
 +====== Crazy House 2 ====== ​
 +
 +{{:​1994levaniskes09.jpg|}}
 +
 +{{:​1994dijurga.jpg|}}
 +
 +1994 m.
 +
 +===== Dalyviai =====
 +
 +Mechaninis apelsinas (Vilnius?)
 +
 +Darbuotojo įgūdžiai (Vilnius)
 +
 +Lipnūs Macharadžos pirštai (Vilnius)
 +
 +LSD (Vilnius)
 +
 +Apokalipsis
 +
 +Wc News (Vilnius)
 +
 +Anarchijos invazija (Vilnius)
 +
 +Turbo reanimacija (Vilnius)
 +
 +ir kt.
crazy_house.txt · Last modified: 2010/12/14 00:00 (external edit)