User Tools

Site Tools


durniu_laivas

This is an old revision of the document!


Durnių laivas

Pankroko ir alternatyvios muzikos festivalis vykdavęs Vilniaus licėjuje.

Durnių laivas-4

1993 m. lapkričio 6 d.

Dalyviai:

Wc News (Vilnius)

Lietuviai kiaulės (Kaunas)

Teritorija

durniu_laivas.1290949904.txt.gz · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)