User Tools

Site Tools


durniu_laivas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
durniu_laivas [2010/11/28 15:13]
azn
durniu_laivas [2010/11/28 00:00] (current)
Line 2: Line 2:
  
 Pankroko ir alternatyvios muzikos festivalis vykdavęs Vilniaus licėjuje. Pankroko ir alternatyvios muzikos festivalis vykdavęs Vilniaus licėjuje.
 +
 +**Durnių laivas-3**
 +
 +1992 m. lapkričio 7 d.
 +
 +Dalyviai:
 +
 +Vieversėliai (Vilnius)
 +
 +Orfanai Citadelėje (Kaunas)
 +
 +Marichuna (Vilnius)
 +
 +Wc News (Vilnius)
 +
 +Kančia (Panevėžys)
 +
 +Žamba (Kaunas)
 +
 +Alaus Alaus (Vilnius?)
  
 **Durnių laivas-4** **Durnių laivas-4**
Line 22: Line 42:
  
 SC (Vilnius) SC (Vilnius)
 +
 +Capture
  
  
  
  
durniu_laivas.1290950001.txt.gz · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)