User Tools

Site Tools


dyvai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dyvai [2010/03/04 21:12]
vaigys
dyvai [2010/03/12 20:24]
aurelijus
Line 5: Line 5:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +2002 m. gegužės mėnesį laimėjo antrą vietą baro „Prie Universiteto“ rengtame konkurse už parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
dyvai.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)