User Tools

Site Tools


dyvai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dyvai [2010/03/04 09:56]
vaigys sukurtas
dyvai [2010/03/12 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Dyvai ====== ====== Dyvai ======
-**Susikūrė ​198**+**Susikūrė ​1999** 
  
-**Gyvavo iki **  
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +2002 m. gegužės mėnesį laimėjo antrą vietą baro „Prie Universiteto“ rengtame konkurse už parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
dyvai.1267689413.txt.gz · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)