User Tools

Site Tools


dyvai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dyvai [2010/03/04 21:12]
vaigys
dyvai [2010/03/12 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +2002 m. gegužės mėnesį laimėjo antrą vietą baro „Prie Universiteto“ rengtame konkurse už parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
dyvai.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)