User Tools

Site Tools


favoritai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
favoritai [2010/03/02 22:23]
vaigys sukurtas
favoritai [2010/03/04 13:30]
vaigys
Line 1: Line 1:
-====== ​Grupė ​======+====== ​Favoritai ​======
 **Susikūrė 1966** **Susikūrė 1966**
  
Line 27: Line 27:
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
- 
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
 +
 +Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“
favoritai.txt · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)