User Tools

Site Tools


ferma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ferma [2010/12/01 18:45]
azn
ferma [2010/12/01 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
  
-Ukmergės panko "​Žasino"​ pankroko grupė, kuri susikurė 1998 m. kovo mėnesį ​ir išsiskisrtė 1989 m. , kuomet grupės lyderis "​Žasinas"​ įkūrė naują grupę V.B.P.K.+Ukmergės panko "​Žasino"​ pankroko grupė, kuri susikurė 1998 m. kovo mėnesį. Grupė sudalyvavo pankroko festivaliuose "​Purvinoji žiema"​ (1988 m.). bei "​Vilnius underground"​ (1989 m.). Išsiskirstė 1989 m. , kuomet grupės lyderis "​Žasinas"​ įkūrė naują grupę V.B.P.K.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
ferma.txt · Last modified: 2010/12/01 00:00 (external edit)