User Tools

Site Tools


g.r.i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
g.r.i [2010/12/01 19:29]
azn
g.r.i [2010/12/01 19:30]
azn
Line 5: Line 5:
  
  
-Iširus ​grupe "WC, "​Atsuktuvui"​ sukūrus savąją punk77 "Už tėvynę",​ "Vasrveklis" gi suburia griežtesnio pankroko grupę, kadangi jo nuomone geriausia į ką galima lygiuotis pankroke tai "The Exploited",​ todėl daugiau mažiau grupė bando savo muzikines žinias realizuoti oi!-punk stiliuje. Grupės pavadinimas išsišifruoja kaip "​Genocidas raudonajam interventui"​.+1988 metais iširus ​grupei "​Komanda V", "​Atsuktuvui"​ sukūrus savąją punk77 "Už tėvynę",​ "Varveklis" ​pavasarį ​gi suburia griežtesnio pankroko grupę, kadangi jo nuomone geriausia į ką galima lygiuotis pankroke tai "The Exploited",​ todėl daugiau mažiau grupė bando savo muzikines žinias realizuoti oi!-punk stiliuje, kuri pradžioje vadinosi "​Griovėjai",​ vėliau "​G.R.I."​. Grupės ​"​G.R.I." ​pavadinimas išsišifruoja kaip "​Genocidas raudonajam interventui"​.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
g.r.i.txt · Last modified: 2010/12/01 00:00 (external edit)