User Tools

Site Tools


gelezinis_vilkas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gelezinis_vilkas [2010/03/02 23:20]
vaigys
gelezinis_vilkas [2010/03/04 00:00]
Line 1: Line 1:
-====== Geležinis Vilkas ====== 
-**Susikūrė 1965** 
  
-**Gyvavo iki 1970** ​ 
- 
-===== Istorija ===== 
- 
-===== Nariai ===== 
- 
-Pagrindinė grupės sudėtis: 
- 
-Michailas Garkavas - vargonai; 
- 
-Rimantas Kaikaris - mušamieji; 
- 
-E. Maleckas ​ - mušamieji (nuo 1967); 
- 
-Dobilas Pigaga - mušamieji (po E. Malecko); 
- 
-Viktoras Starošas - ritmo gitara; 
- 
-Eduardas Daukantas - solo gitara; 
- 
-Aleksandras Kavoliūnas - bosinė gitara; 
- 
-Romualdas Knyva - vokalas. 
- 
-===== Kūriniai, Diskografija ===== 
- 
-===== Nuorodos ===== 
gelezinis_vilkas.txt · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)