User Tools

Site Tools


geliu_naktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geliu_naktis [2010/03/06 15:34]
vaigys
geliu_naktis [2010/03/06 15:37]
vaigys
Line 6: Line 6:
  
 Pagrindinė renginio metafora – tai simbolinis tiltas, ryšio idėja: tarp žemės ir dangaus, tarp praeities, dabarties ir ateities, tarp vizijos ir realybės tarp skirtingų generacijų. Pavadinimas “Gėlių naktis” ​ simboliškai koreliuoja su 7-8 deš. pacifistiniu jaunimo sąjūdžiu,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvų gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo jaunimo muzikinė saviraiška. Tačiau festivalis „Gėlių naktis“, tai nebuvo nostalgijos paieškos praeities griuvėsiuose. Tai bandymas ieškoti skirtingų kartų dialogo, po romantiška “gėlių vaikų” vėliava suburiant progresyviausius įvairių laikmečių Lietuvos roko kolektyvus, bei sudarant sąlygas naujiems idėjiniams kūrybiniams impulsams rastis. Todėl koncerte lygiomis teisėmis buvo kviečiamos dalyvauti tiek visiškai jaunos ir plačiajai visuomenei dar nežinomos šiuolaikinės jaunimo kartos grupės, tiek skatinamos atsikurti ir savo programą parodyti 7, 8 ir 9 deš. Lietuvoje egzistavusios roko grupės. Pagrindinė renginio metafora – tai simbolinis tiltas, ryšio idėja: tarp žemės ir dangaus, tarp praeities, dabarties ir ateities, tarp vizijos ir realybės tarp skirtingų generacijų. Pavadinimas “Gėlių naktis” ​ simboliškai koreliuoja su 7-8 deš. pacifistiniu jaunimo sąjūdžiu,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvų gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo jaunimo muzikinė saviraiška. Tačiau festivalis „Gėlių naktis“, tai nebuvo nostalgijos paieškos praeities griuvėsiuose. Tai bandymas ieškoti skirtingų kartų dialogo, po romantiška “gėlių vaikų” vėliava suburiant progresyviausius įvairių laikmečių Lietuvos roko kolektyvus, bei sudarant sąlygas naujiems idėjiniams kūrybiniams impulsams rastis. Todėl koncerte lygiomis teisėmis buvo kviečiamos dalyvauti tiek visiškai jaunos ir plačiajai visuomenei dar nežinomos šiuolaikinės jaunimo kartos grupės, tiek skatinamos atsikurti ir savo programą parodyti 7, 8 ir 9 deš. Lietuvoje egzistavusios roko grupės.
 +
 [[http://​www.skyle.lt/​naujas/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=226%3Ageliu-naktis&​catid=81%3Aorganizaciniai&​Itemid=171]] [[http://​www.skyle.lt/​naujas/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=226%3Ageliu-naktis&​catid=81%3Aorganizaciniai&​Itemid=171]]
  
-Projektas “Gėlių naktis” dedikuojamas 1965-1972 metų muzikiniam - pacifistiniam jaunimo sąjūdžiui,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvinį gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo muzikinė jaunimo saviraiška,​ kuri Nikitos Chruščiovo politinio atšilimo sąlygomis buvo toleruojama. Paskatinti per Liuksemburgo radiją išgirstų The Beatles dainų, jaunuoliai entuziastingai puolė drožti gitaras ir burtis į muzikines grupes. Taip Vilniuje susikūrė Vienuoliai, Antanėliai,​ Bočiai, Favoritai, Gėlių Vaikai, Bitės, Aisčiai, Rupūs Miltai, Kaune - Kertukai, Aitvarai, Gintarėliai,​ Perkūno Ainiai, Delfinai, Nuogi Ant Slenksčio, ​ Šiauliuose - Saulės Vaikai, Druskininkuose - Miko Suraučiaus ansamblis. Užvirė intensyvus jaunimo muzikinis gyvenimas.+Projektas “Gėlių naktis” dedikuojamas 1965-1972 metų muzikiniam - pacifistiniam jaunimo sąjūdžiui,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvinį gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo muzikinė jaunimo saviraiška,​ kuri Nikitos Chruščiovo politinio atšilimo sąlygomis buvo toleruojama. Paskatinti per Liuksemburgo radiją išgirstų ​**The Beatles** dainų, jaunuoliai entuziastingai puolė drožti gitaras ir burtis į muzikines grupes. Taip Vilniuje susikūrė ​**Vienuoliai, Antanėliai,​ Bočiai, Favoritai, Gėlių Vaikai, Bitės, Aisčiai, Rupūs Miltai**, Kaune - **Kertukai, Aitvarai, Gintarėliai,​ Perkūno Ainiai, Delfinai, Nuogi Ant Slenksčio**,  Šiauliuose - **Saulės Vaikai**, Druskininkuose - **Miko Suraučiaus ansamblis**. Užvirė intensyvus jaunimo muzikinis gyvenimas.
  
 Tačiau po tragiškų 1972 metų Kauno įvykių, kuomet susidegino Romas Kalanta, ši muzikinė saviraiška buvo smarkiai apribota, o patys “gėlių vaikai” totalitarinės sovietinės visuomenės kūne tapo rakštimi, kurią visokiais būdais buvo stengiamasi išrauti. Tokiu būdu 7-ajame dešimtmetyje sparčiai progresavusi jaunimo muzikinė kultūra buvo prislopinta ir nustumta į pogrindį, o patys Lietuvos roko pionieriai nepelnytai užmiršti. Tačiau po tragiškų 1972 metų Kauno įvykių, kuomet susidegino Romas Kalanta, ši muzikinė saviraiška buvo smarkiai apribota, o patys “gėlių vaikai” totalitarinės sovietinės visuomenės kūne tapo rakštimi, kurią visokiais būdais buvo stengiamasi išrauti. Tokiu būdu 7-ajame dešimtmetyje sparčiai progresavusi jaunimo muzikinė kultūra buvo prislopinta ir nustumta į pogrindį, o patys Lietuvos roko pionieriai nepelnytai užmiršti.
geliu_naktis.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)