User Tools

Site Tools


geliu_naktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geliu_naktis [2010/03/06 15:35]
vaigys
geliu_naktis [2010/03/06 00:00] (current)
Line 9: Line 9:
 [[http://​www.skyle.lt/​naujas/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=226%3Ageliu-naktis&​catid=81%3Aorganizaciniai&​Itemid=171]] [[http://​www.skyle.lt/​naujas/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=226%3Ageliu-naktis&​catid=81%3Aorganizaciniai&​Itemid=171]]
  
-Projektas “Gėlių naktis” dedikuojamas 1965-1972 metų muzikiniam - pacifistiniam jaunimo sąjūdžiui,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvinį gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo muzikinė jaunimo saviraiška,​ kuri Nikitos Chruščiovo politinio atšilimo sąlygomis buvo toleruojama. Paskatinti per Liuksemburgo radiją išgirstų The Beatles dainų, jaunuoliai entuziastingai puolė drožti gitaras ir burtis į muzikines grupes. Taip Vilniuje susikūrė Vienuoliai, Antanėliai,​ Bočiai, Favoritai, Gėlių Vaikai, Bitės, Aisčiai, Rupūs Miltai, Kaune - Kertukai, Aitvarai, Gintarėliai,​ Perkūno Ainiai, Delfinai, Nuogi Ant Slenksčio, ​ Šiauliuose - Saulės Vaikai, Druskininkuose - Miko Suraučiaus ansamblis. Užvirė intensyvus jaunimo muzikinis gyvenimas.+Projektas “Gėlių naktis” dedikuojamas 1965-1972 metų muzikiniam - pacifistiniam jaunimo sąjūdžiui,​ kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvinį gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo muzikinė jaunimo saviraiška,​ kuri Nikitos Chruščiovo politinio atšilimo sąlygomis buvo toleruojama. Paskatinti per Liuksemburgo radiją išgirstų ​**The Beatles** dainų, jaunuoliai entuziastingai puolė drožti gitaras ir burtis į muzikines grupes. Taip Vilniuje susikūrė ​**Vienuoliai, Antanėliai,​ Bočiai, Favoritai, Gėlių Vaikai, Bitės, Aisčiai, Rupūs Miltai**, Kaune - **Kertukai, Aitvarai, Gintarėliai,​ Perkūno Ainiai, Delfinai, Nuogi Ant Slenksčio**,  Šiauliuose - **Saulės Vaikai**, Druskininkuose - **Miko Suraučiaus ansamblis**. Užvirė intensyvus jaunimo muzikinis gyvenimas.
  
 Tačiau po tragiškų 1972 metų Kauno įvykių, kuomet susidegino Romas Kalanta, ši muzikinė saviraiška buvo smarkiai apribota, o patys “gėlių vaikai” totalitarinės sovietinės visuomenės kūne tapo rakštimi, kurią visokiais būdais buvo stengiamasi išrauti. Tokiu būdu 7-ajame dešimtmetyje sparčiai progresavusi jaunimo muzikinė kultūra buvo prislopinta ir nustumta į pogrindį, o patys Lietuvos roko pionieriai nepelnytai užmiršti. Tačiau po tragiškų 1972 metų Kauno įvykių, kuomet susidegino Romas Kalanta, ši muzikinė saviraiška buvo smarkiai apribota, o patys “gėlių vaikai” totalitarinės sovietinės visuomenės kūne tapo rakštimi, kurią visokiais būdais buvo stengiamasi išrauti. Tokiu būdu 7-ajame dešimtmetyje sparčiai progresavusi jaunimo muzikinė kultūra buvo prislopinta ir nustumta į pogrindį, o patys Lietuvos roko pionieriai nepelnytai užmiršti.
geliu_naktis.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)