User Tools

Site Tools


graffiti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
graffiti [2010/03/11 22:19]
aurelijus
graffiti [2010/03/12 21:58]
aurelijus
Line 1: Line 1:
 +====== Biografija ======
 +
 +2003 m. vasario mėnesį grupės narys Lava prasitarė, kad jie propaguoja "​kvartirininkų"​ tradiciją - koncertų pasirodymų pratęsimą gerbėjų namuose.
 +
 ====== Grupės nariai ====== ====== Grupės nariai ======
  
graffiti.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)