User Tools

Site Tools


horoskopas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
horoskopas [2010/11/27 12:15]
azn
horoskopas [2010/11/29 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +{{:​horoskopas03.jpg|}}
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 +
 +Rima Vaštakaitė - vokalas
 +
 +Dmitrijus Cepliajevas - gitara
 +
 +Sergejus Androsovas - bosinė gitara
 +
 +Marius Dūda - ritminė gitara
 +
 +Rolandas Kažemėkas - klavišiniai
 +
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
  
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
horoskopas.1290852939.txt.gz · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)