User Tools

Site Tools


jaunyste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaunyste [2010/03/02 23:19]
vaigys
jaunyste [2010/03/06 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
  
 **Gyvavo iki 197?​** ​ **Gyvavo iki 197?​** ​
- 
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
-Skaičiavimo mašinų gamyklos ansamblis, vad. V. Zverevas, ​ dainininkė L.Sarakatjan,​ jonika V. Jevsiuninas ( K. Šiaulys) ​+Skaičiavimo mašinų gamyklos ansamblis, vad. V. Zverevas, ​ dainininkė L.Sarakatjan,​ jonika V. Jevsiuninas ( K. Šiaulys ​- Estrada 2002 
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
  
jaunyste.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)