User Tools

Site Tools


kaktusas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kaktusas [2010/11/28 16:36]
azn
kaktusas [2010/11/28 00:00] (current)
Line 12: Line 12:
 Vidmantas "​Kiemsargis"​ Buivydas Vidmantas "​Kiemsargis"​ Buivydas
  
-Aleksas "​Zombis"​ Navickas 
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
 +
 +"​Garažų muzika"​ (Švenčionių pankroko grupių rinkinys. 1988-1990 m.)
  
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
kaktusas.1290954976.txt.gz · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)