User Tools

Site Tools


kanda

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kanda [2010/03/12 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Singlai, dainos ======
  
 +  * "​Kitoks"​
 +  * "​Lengva šviesa"​. Įrašyta 2001 m. birželio mėnesį "Jet Sound" studijoje su prodiuseriu Martynu Kuliavu.
 +  * "​Mūsų liepsna"​
kanda.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)