User Tools

Site Tools


kertukai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kertukai [2010/03/04 13:32]
vaigys
kertukai [2010/03/04 00:00] (current)
Line 51: Line 51:
 1970 m. pasikeitė du boso gitaristai: Feliksą Tulčiną (grojusį nuo 1967 m.) pakeitė Vidas Žindžius, o pastarąjį vėliau Jonas Burokas. 1970 m. pasikeitė du boso gitaristai: Feliksą Tulčiną (grojusį nuo 1967 m.) pakeitė Vidas Žindžius, o pastarąjį vėliau Jonas Burokas.
  
- ​Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“+
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
kertukai.txt · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)