User Tools

Site Tools


kuprevicius_giedrius

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kuprevicius_giedrius [2010/03/06 16:36]
vaigys
kuprevicius_giedrius [2010/03/06 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Giedrius Kuprevičius ====== 
  
 +====== Giedrius Kuprevičius ======
 +...žmogus-orkestras,​ kuris pats kuria muziką, pats groja,
 +pats kovoja ir pats taikosi,​pats rašo publicistikos,​
 +eseistikos, kultūrologijos tekstus.
 +Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni,
 +muzikinės medžiagos plėtojimas pagrįstas melodizmu
 +ir ritminių struktūrų augmentacijomis.
 +Daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio
 +prado dominavimas bei ryškios sąsajos
 +su literatūra ar vaizduojamuoju menu
 +www.kamane.lt
  
-CURRICULUM VITAE+**CURRICULUM VITAE**
  
 Gimiau 1944 m. balandžio 8 d. Kaune. Po vaikų muzikos mokyklos 1958-1962 mokiausi kompozicijos J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabartinėje konservatorijoje),​ 1962-1968 metais studijavau Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Muzikos ir teatro akademijoje),​ kurioje baigiau kompozicijos klasę pas prof. Eduardą Balsį, įgijau kompozitoriaus ir specialių muzikinių teorinių disciplinų dėstytojo specialybes. Pedagoginė veikla (bemaž be pertraukų) - nuo 1966 metų: dirbau Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, vedžiau muzikos fakultatyvus Kauno Medicinos akademijoje,​ Lietuvos žemės ūkio universitete,​ Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitete),​ dėsčiau aktoriniam kursui Vilniaus universitete,​ muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. Skaičiau 200 paskaitų ciklą Muzikiniai trečiadieniai visuomenei Kauno viešojoje bibliotekoje. Vadovavau Kauno valstybinio muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei Argo. Gimiau 1944 m. balandžio 8 d. Kaune. Po vaikų muzikos mokyklos 1958-1962 mokiausi kompozicijos J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabartinėje konservatorijoje),​ 1962-1968 metais studijavau Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Muzikos ir teatro akademijoje),​ kurioje baigiau kompozicijos klasę pas prof. Eduardą Balsį, įgijau kompozitoriaus ir specialių muzikinių teorinių disciplinų dėstytojo specialybes. Pedagoginė veikla (bemaž be pertraukų) - nuo 1966 metų: dirbau Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, vedžiau muzikos fakultatyvus Kauno Medicinos akademijoje,​ Lietuvos žemės ūkio universitete,​ Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitete),​ dėsčiau aktoriniam kursui Vilniaus universitete,​ muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. Skaičiau 200 paskaitų ciklą Muzikiniai trečiadieniai visuomenei Kauno viešojoje bibliotekoje. Vadovavau Kauno valstybinio muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei Argo.
kuprevicius_giedrius.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)