User Tools

Site Tools


laiptai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laiptai [2010/11/27 12:06]
azn
laiptai [2010/11/29 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +{{:​laiptai._papugoje87.jpg|}}
  
 „Laiptai“- tai toks žodis, kurio nereikia versti iš kitos, kurios nors kalbos. Jis reiškia laiptus ir daugiau ničnieko. „Laiptams“ leistina ir aukštyn pakilti ir žemyn nusileisti. Atsistoja ant vieno laiptelio-pop muzika, atsistoja ant kito-rokenrolas , ant trečio-dar kitas stilius… . „Laiptai“- tai toks žodis, kurio nereikia versti iš kitos, kurios nors kalbos. Jis reiškia laiptus ir daugiau ničnieko. „Laiptams“ leistina ir aukštyn pakilti ir žemyn nusileisti. Atsistoja ant vieno laiptelio-pop muzika, atsistoja ant kito-rokenrolas , ant trečio-dar kitas stilius… .
laiptai.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)