User Tools

Site Tools


lemon_joy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lemon_joy [2010/03/12 11:47]
aurelijus
lemon_joy [2010/03/12 00:00] (current)
Line 17: Line 17:
 2001 m. vasario mėnesį pristatytas singlas "​Lietus"​ ([[Aktorių trio]] koveris). 2001 m. vasario mėnesį pristatytas singlas "​Lietus"​ ([[Aktorių trio]] koveris).
  
 +2001 m. rugpjūtį pasaulinė leidybinė kompanija "​Universal"​ per Vengrijos padalinį išleido ES šalių kandidačių muzikos rinkinį "​Sounds like… a new Europe",​ kuriame buvo Lemon Joy daina "​Mylėt tave taip beprotiška ir keista"​
lemon_joy.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)