User Tools

Site Tools


m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/02 23:17]
vaigys
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/04 00:00]
Line 1: Line 1:
-====== M. Suraučiaus vadovaujamas ansamblis ====== 
-**Susikūrė 196** 
  
-**Gyvavo iki **  
- 
-===== Istorija ===== 
-Apie 1965 m. Druskininkuose susikūręs ansamblis dėl savo geografinės padėties buvo daugiau įtakotas lenkiškojo bigbyto, o iš kitų to meto kolektyvų išsiskyrė bandymais teatralizuoti savo koncertus. Pradžioje vadinosi B.A.S.S.V.I.M.,​ pagal  kolektyvo narių vardų pirmasias raides. 
- 
-1976 m. M.Suraučiaus vadovaujamas kolektyvas tapo oficialiu LTSR Filharmonijos ansambliu. 
-===== Nariai ===== 
-Pradinė B.A.S.S.V.I.M. sudėtis: 
- 
-Mikas Suraučius – klavišiniai,​ vokalas; 
- 
-Antanas Černiauskas – ritminė gitara; 
- 
-Algis Urbonas – solinė gitara; 
- 
-Boleslovas Janulevičius – bosinė gitara; 
- 
-Vilius Maršauskas – mušamieji; 
- 
-Saulius Jovaiša – fortepijonas,​ vokalas; 
- 
-Jonas Vaitkus – saksofonas, klarnetas, kartais vokalas ir gitara. 
- 
-1967 m. pavadinimas buvo -  Druskininkų Medicinos darbuotojų klubo ansamblis. 
- 
-Pagrindą sudarė: 
- 
-Mikas Suraučius – klavišiniai,​ vokalas; 
- 
-Antanas Černiauskas – ritminė gitara; 
- 
-Algis Urbonas – solinė gitara; 
- 
-Maralevskis – bosinė gitara. ​ 
- 
-===== Kūriniai, Diskografija ===== 
- 
-===== Nuorodos ===== 
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis.txt · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)