User Tools

Site Tools


m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/02 23:05]
vaigys sukurtas
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/04 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Grupė ​======+====== ​M. Suraučiaus vadovaujamas ansamblis ​======
 **Susikūrė 196** **Susikūrė 196**
  
Line 38: Line 38:
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
- 
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
 +
 +Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis.1267563957.txt.gz · Last modified: 2010/03/02 00:00 (external edit)