User Tools

Site Tools


m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/02 23:17]
vaigys
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis [2010/03/04 00:00] (current)
Line 38: Line 38:
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
- 
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
 +
 +Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“
m._surauciaus_vadovaujamas_ansamblis.txt · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)