User Tools

Site Tools


merlin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
merlin [2010/03/12 18:48]
aurelijus
merlin [2010/03/12 00:00] (current)
Line 18: Line 18:
  
 2001 m. gruodžio mėnesį pristatė dainą "Noriu tikėti",​ kurią įrašė kartu su [[Marius Berenis|Marium Bereniu]]-Trū Sabaka ir DJ Mamania. 2001 m. gruodžio mėnesį pristatė dainą "Noriu tikėti",​ kurią įrašė kartu su [[Marius Berenis|Marium Bereniu]]-Trū Sabaka ir DJ Mamania.
 +
 +2002 m. rugsėjį pristatytas [[Antis|Anties]] koveris dainai "​Pokštas"​.
  
 ====== Vaizdo klipai ====== ====== Vaizdo klipai ======
merlin.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)