User Tools

Site Tools


naujas_kraujas_konkursas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
naujas_kraujas_konkursas [2010/03/12 00:24]
aurelijus
naujas_kraujas_konkursas [2010/03/12 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-**Naujas kraujas** - 1997 m. pradėtas rengti roko ir metalo jaunimo grupių konkursas. ​+**Naujas kraujas** - 1996 m. pradėtas rengti roko ir metalo jaunimo grupių konkursas. ​
  
 Nors festivalyje vyrauja olimpinis principas – svarbiausia dalyvauti, o ne laimėti, kasmet geriausiai pasirodžiusiai jaunai grupei suteikiama galimybe dalyvauti prestižiniame Baltijos šalių metalo muzikos festivalyje "Death Comes"​. Nors festivalyje vyrauja olimpinis principas – svarbiausia dalyvauti, o ne laimėti, kasmet geriausiai pasirodžiusiai jaunai grupei suteikiama galimybe dalyvauti prestižiniame Baltijos šalių metalo muzikos festivalyje "Death Comes"​.
Line 13: Line 13:
   * [[SAPROPHYTES]] (Pabradė)   * [[SAPROPHYTES]] (Pabradė)
  
 +===== 2003 m. =====
 +  * [[Andaja]] (Vilnius)
 +  * [[Division By Zero]] (Vilnius)
 +  * [[Eudine Seythe]] (Vilnius)
 +  * [[Planet Dogbone]] (Vilnius)
 +  * [[Vėlinės]] (Vilnius)
 +  * [[D.A.R]] (Panevėžys)
 +  * [[Ossastorium]] (Kaunas)
naujas_kraujas_konkursas.1268346287.txt.gz · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)