User Tools

Site Tools


naujas_kraujas_konkursas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
naujas_kraujas_konkursas [2010/03/13 00:57]
aurelijus
naujas_kraujas_konkursas [2010/03/12 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-**Naujas kraujas** - 1997 m. pradėtas rengti roko ir metalo jaunimo grupių konkursas. ​+**Naujas kraujas** - 1996 m. pradėtas rengti roko ir metalo jaunimo grupių konkursas. ​
  
 Nors festivalyje vyrauja olimpinis principas – svarbiausia dalyvauti, o ne laimėti, kasmet geriausiai pasirodžiusiai jaunai grupei suteikiama galimybe dalyvauti prestižiniame Baltijos šalių metalo muzikos festivalyje "Death Comes"​. Nors festivalyje vyrauja olimpinis principas – svarbiausia dalyvauti, o ne laimėti, kasmet geriausiai pasirodžiusiai jaunai grupei suteikiama galimybe dalyvauti prestižiniame Baltijos šalių metalo muzikos festivalyje "Death Comes"​.
naujas_kraujas_konkursas.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)