User Tools

Site Tools


nulis_sveiku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nulis_sveiku [2010/11/29 21:40]
azn
nulis_sveiku [2010/12/14 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
 {{:​1994.jpg|}} ​ {{:​1994.jpg|}} ​
  
-1994 metų rugpjūčio 20/21 vykęs pankroko muzikos atstovų festivalis Papilėje, Akmenės rajone, kurį organizavo ​šiuo metu garsus Klaipėdos fotomenininkas ​Gytis Skudžinskas su bendraminčiais.+1994 metų rugpjūčio 20/21 vykęs pankroko muzikos atstovų festivalis Papilėje, Akmenės rajone, kurį organizavo ​vietinis punk kultūros aktyvistas (pankroko grupės T.I.J.B. narys, bei fenzino "​Provincija"​ leidėjas) ​Gytis Skudžinskas su bendraminčiais.
  
  
nulis_sveiku.txt · Last modified: 2010/12/14 00:00 (external edit)