User Tools

Site Tools


nuogi_ant_slenkscio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nuogi_ant_slenkscio [2010/03/04 13:37]
vaigys sukurtas
nuogi_ant_slenkscio [2010/03/04 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Grupė ​====== +====== ​ Nuogi ant slenksčio ​====== 
-**Susikūrė ​198**+**Susikūrė ​1970**
  
-**Gyvavo iki ** +**Gyvavo iki 1974** 
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
nuogi_ant_slenkscio.1267702659.txt.gz · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)