User Tools

Site Tools


pelenai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pelenai [2010/03/12 17:56]
aurelijus
pelenai [2010/03/12 00:00] (current)
Line 27: Line 27:
  
 2000 m. gruodžio mėnesį išleistas grupės baladžių albumas "​Tyliai"​. Albume surinkta 11 dainų, iš kurių 5 buvo visiškai nauji kūriniai. Garso režisierius Garyman. Prodiuserai:​ Gintas Banys ir G. J. Milkeraitis. Įrašinėjant albumą dalyvavo kviestiniai muzikantai: Aleksandras Ten (gitara), Rimas Brazaitis (saksofonas). 2000 m. gruodžio mėnesį išleistas grupės baladžių albumas "​Tyliai"​. Albume surinkta 11 dainų, iš kurių 5 buvo visiškai nauji kūriniai. Garso režisierius Garyman. Prodiuserai:​ Gintas Banys ir G. J. Milkeraitis. Įrašinėjant albumą dalyvavo kviestiniai muzikantai: Aleksandras Ten (gitara), Rimas Brazaitis (saksofonas).
 +
 +2001 m. lapkričio mėnesį išleistas albumas "​Veža"​. Prodiuseriai:​ Gintas Banys ir Jogaila Mikeraitis.
  
 ===== Singlai, dainos ===== ===== Singlai, dainos =====
pelenai.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)