User Tools

Site Tools


plackartas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
plackartas [2010/11/27 13:18]
azn sukurtas
plackartas [2010/11/27 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 +
 +Vitalijus Kairiūkštis - vokalas
 +
 +Robertas Mėginis - klavišiniai
 +
 +Regimantas Kastečka - boso gitara
 +
 +Algirdas Barniškis - solo gitara
 +
 +Algirdas Montvydas - mušamieji
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
  
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
plackartas.txt · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)