User Tools

Site Tools


poccolus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

poccolus [2010/06/14 02:06]
aurelijus sukurtas
poccolus [2010/06/14 02:06]
aurelijus
Line 1: Line 1:
-**Poccolus** - pagoniško juodojo metalo grupė. ​+**Poccolus** - pagoniško juodojo metalo grupė, susikūrusi 1993 m.
  
 1998 m. nutraukė savo veiklą, tačiau 2010 m. grįžo į sceną sugrodama "​[[Kilkim žaibu]]"​ festivalyje. 1998 m. nutraukė savo veiklą, tačiau 2010 m. grįžo į sceną sugrodama "​[[Kilkim žaibu]]"​ festivalyje.
poccolus.txt · Last modified: 2010/06/13 00:00 (external edit)