User Tools

Site Tools


poliarizuoti_stiklai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
poliarizuoti_stiklai [2010/10/03 04:07]
arvydas
poliarizuoti_stiklai [2010/10/03 04:09]
arvydas
Line 25: Line 25:
 Vieną žvarbų rugsėjo devintosios vakarą į repeticiją aplankyti mokslo draugų užsuko [[maciulis_sarunas|Šarūnas Mačiulis]]. Grupė ieškojo vokalisto. Visiškai netikėtai buvo pasiūlyta "​prisiminti jaunystę"​ ir pabandyti sudainuoti keletą Šaro dainų, kurias puikiai žinojo Jonas, Sigis ir Arvydas ir kurias dar 1980 metais grojo Vilniaus Valstybinio Pedagoginio instituto (dabar universitetas) diskotekos "DISCO VIVO" (vadovas Egidijus Butkevičius) pramoginėje programoje. Diskoteka buvo uždaryta už antitarybinės kultūros propagavimą būtent dėl skandalingų vokalinės - instrumentinės grupės "THE CARBURATORS"​ pasirodymų. Ir tik santykinis "​atšilimas"​ Vakarietiškos kultūros atžvilgiu po Maskvos olimpiados leido išvengti pašalinimo iš studentų sąrašų :-(.)  Vieną žvarbų rugsėjo devintosios vakarą į repeticiją aplankyti mokslo draugų užsuko [[maciulis_sarunas|Šarūnas Mačiulis]]. Grupė ieškojo vokalisto. Visiškai netikėtai buvo pasiūlyta "​prisiminti jaunystę"​ ir pabandyti sudainuoti keletą Šaro dainų, kurias puikiai žinojo Jonas, Sigis ir Arvydas ir kurias dar 1980 metais grojo Vilniaus Valstybinio Pedagoginio instituto (dabar universitetas) diskotekos "DISCO VIVO" (vadovas Egidijus Butkevičius) pramoginėje programoje. Diskoteka buvo uždaryta už antitarybinės kultūros propagavimą būtent dėl skandalingų vokalinės - instrumentinės grupės "THE CARBURATORS"​ pasirodymų. Ir tik santykinis "​atšilimas"​ Vakarietiškos kultūros atžvilgiu po Maskvos olimpiados leido išvengti pašalinimo iš studentų sąrašų :-(.) 
  
-{{:​saras_fuck.png|}}{{:​ps_straipsnis_snai_fenomenas.png|}}+{{:​saras_fuck.png|}}{{:​ps_straipsnis_snai_fenomenas.png|}}{{:​saras_tiesiog_saras.png|}}
  
 Pabandymas virto ilgo ir vaisingo bendradarbiavimo pradžia. Sujungus grupės ir Šaro dainas gavosi visai padorus autorinių dainų repertuaras tinkantis originaliai koncertinei programai. Grupė su entuziazmu kibo į darbą ir repetuodavo iki išnaktų. Tuo metu grupės didžiausia svajonė buvo - patekti į Lietuvos grupių TOP - 10, kurį kiekvieną savaitę skelbdavo šeštadieniniame priede jaunimui laikraštis "​Komjaunimo tiesa" (dabar "​Lietuvos rytas"​). Pabandymas virto ilgo ir vaisingo bendradarbiavimo pradžia. Sujungus grupės ir Šaro dainas gavosi visai padorus autorinių dainų repertuaras tinkantis originaliai koncertinei programai. Grupė su entuziazmu kibo į darbą ir repetuodavo iki išnaktų. Tuo metu grupės didžiausia svajonė buvo - patekti į Lietuvos grupių TOP - 10, kurį kiekvieną savaitę skelbdavo šeštadieniniame priede jaunimui laikraštis "​Komjaunimo tiesa" (dabar "​Lietuvos rytas"​).
poliarizuoti_stiklai.txt · Last modified: 2010/10/03 00:00 (external edit)