User Tools

Site Tools


punk_action

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
punk_action [2010/11/28 15:43]
azn sukurtas
punk_action [2010/11/28 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Punk action ====== ​ ====== Punk action ====== ​
  
-Pogrindinis pankroko festivalis, organizuotas Alekso "​AZN"​ Navicko ir įvykęs 1992 m. birželio 27 d. Sariuose, Švenčionių rajone. Dėl kilusio visuotinio chaoso ir masinio gėrimo, bei dalinio patalpų niokojimo, spejusios sudalyvauti grupės: "Erkė maiše"​ (Vilnius), "​Žamba"​ (Kaunas), "Turbo reanimacija"​ (Vilnius). ​Kios atvykusios grupės nedalyvavo, nes visi atvykusieji buvo išprašyti lauk iš patalpų.+Pogrindinis pankroko festivalis, organizuotas Alekso "​AZN"​ Navicko ir įvykęs 1992 m. birželio 27 d. Sariuose, Švenčionių rajone. Dėl kilusio visuotinio chaoso ir masinio gėrimo, bei dalinio patalpų niokojimo, spejusios sudalyvauti grupės: "Erkė maiše"​ (Vilnius), "​Žamba"​ (Kaunas), "Turbo reanimacija"​ (Vilnius). ​Kitos atvykusios grupės nedalyvavo, nes visi atvykusieji buvo išprašyti lauk iš patalpų. Buvo atvykę pankai iš Vilniaus, Varėnos, Kauno ir kt. Nespėjusios sugroti grupės: Komuna, MM, Vieversėliai,​ Marichuana, Pilk, Skat ir kt.
  
punk_action.txt · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)