User Tools

Site Tools


rebelheart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rebelheart [2010/03/11 13:12]
aurelijus
rebelheart [2010/05/11 00:00]
Line 1: Line 1:
-====== Biografija ====== 
- 
-8-ąjį grupės gimtadienį šventė Kauno klube "​Siena",​ kur jiems talkino grupės L+, [[Empy-X]] ir Gintarė. Renginyje Rebelheart su L+ atliko "Ar tu ją matei" dainos sunkiojo roko versiją. ​ 
- 
-2000 m. kilo skandalas, kada grupės albumą "​Nuogai"​ išleidusi įmonė "​Tembras"​ nepasirašė su grupe sutarties. Su įmone buvo sudarytas tik žodinis susitarimas,​ o honoraras - sutartinis. ​ 
- 
-====== Albumai ====== 
- 
-"​Nuogai"​ (2000 m., išleido "​Tembras"​) 
  
rebelheart.txt · Last modified: 2010/05/11 00:00 (external edit)