User Tools

Site Tools


relanium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
relanium [2010/03/12 21:40]
aurelijus
relanium [2010/03/12 21:50]
aurelijus
Line 4: Line 4:
  
 2002 m. gegužės mėnesį laimėjo baro "Prie Universiteto"​ rengtą konkursą už didžiausią parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​ 2002 m. gegužės mėnesį laimėjo baro "Prie Universiteto"​ rengtą konkursą už didžiausią parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​
 +
 +2003 m. Vasario 16-osios proga grupė koncertavo Vokietijoje lietuvių bendruomenės renginyje.
  
 ====== Dainos, singlai ====== ====== Dainos, singlai ======
  
 2002 m. pristatyta daina "​Sidabrinis rytas"​. Tai pirmoji grupės daina pasiūlyta radijo stotims. 2002 m. pristatyta daina "​Sidabrinis rytas"​. Tai pirmoji grupės daina pasiūlyta radijo stotims.
relanium.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)